LIVING IN A BORLING NATION

Caminando 2013 Spring/Summer

2013-1-31 | TOP > SHOES > Caminando 2013 Spring/Summer

SHOES 31 01 2013

www.caminando.jp

Direction&Styling: Hitoshi Onoda www.onodahitoshi.com
Photo: Akinori Ito(aosora) www.akinoriito.com
Hair&Make-up: Seigo Amano
Art: Tsubasa Sakai、Shinnosuke Wada(DRAGON FRUIT)
Model: Nicolas Berthery(DONNA/UNO)